Sofia's Dreams

Photographer:
Oxana Prikhodko
Model :Zavrazhnykh Sofya
Other:@Tsvet_studio
Hair Stylist:Olia_kholopova
Hair Stylist:Kat Syceva
Fashion Designer:Наталья Васенькова

FOLLOW

All images below belong to

©Oxana Prikhodko

August 12, 2021